Més que centres d’aprenentatge

Les escoles ASC són comunitats d’excel·lència.

LES NOSTRES ESCOLES

PANORAMA

La Anglican Schools Commission (Inc.) (ASC) té 15 escoles a Austràlia Occidental, Victoria i Nova Gal·les del Sud.

Les nostres escoles són escoles coeducatives de baix cost ubicades a tota l’àrea metropolitana de Perth i a les zones regionals de WA, NSW i Victoria. Les nostres escoles ofereixen un ensenyament i un aprenentatge excel·lents en un entorn cristià solidari.

Cada escola és una comunitat única amb els seus propis punts forts i programes especialitzats, però cada escola comparteix els valors comuns de fe, excel·lència, justícia, respecte, integritat i diversitat.

Com a seu central del sistema, l'ASC proporciona suport a les nostres escoles existents, a més d'explorar oportunitats per crear noves escoles anglicanes de baix cost en zones de demanda.

NOTÍCIES