Více než jen centra pro učení

Školy ASC jsou společenství excelence.

NAŠE ŠKOLY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Anglikánská školská komise (ASC) vlastní 15 škol v západní Austrálii, Victorii a Novém Jižním Walesu.

Naše školy jsou koedukované školy s nízkými poplatky, které se nacházejí v celé metropolitní oblasti Perthu a v regionálních oblastech WA, NSW a Victoria. Naše školy nabízejí vynikající výuku a učení v starostlivém křesťanském prostředí.

Každá škola je jedinečnou komunitou s vlastními silnými stránkami a specializovanými programy, ale každá škola sdílí společné hodnoty víry, excelence, spravedlnosti, respektu, integrity a rozmanitosti.

Jako ústředí systému poskytuje ASC podporu našim stávajícím školám a zkoumá příležitosti k vytvoření nových anglikánských škol s nízkými poplatky v oblastech poptávky.

NOVINKY