Mwy na chanolfannau dysgu yn unig

Mae ysgolion ASC yn gymunedau rhagoriaeth.

EIN YSGOLION

TROSOLWG

Mae'r Comisiwn Ysgolion Anglicanaidd (Inc.) (ASC) yn berchen ar 15 ysgol ledled Gorllewin Awstralia, Victoria a New South Wales.

Mae ein hysgolion yn ysgolion cyd-addysgiadol ffi isel sydd wedi'u lleoli ledled ardal fetropolitan Perth ac yn ardaloedd rhanbarthol WA, NSW a Victoria. Mae ein hysgolion yn cynnig addysgu a dysgu rhagorol mewn amgylchedd gofalgar, Cristnogol.

Mae pob ysgol yn gymuned unigryw gyda'i chryfderau unigol a'i rhaglenni arbenigol ei hun, ond mae pob ysgol yn rhannu gwerthoedd cyffredin ffydd, rhagoriaeth, cyfiawnder, parch, uniondeb ac amrywiaeth.

Fel pencadlys y system, mae'r ASC yn darparu cefnogaeth i'n hysgolion presennol yn ogystal ag archwilio cyfleoedd i greu ysgolion Anglicanaidd ffi isel newydd mewn meysydd y mae galw amdanynt.

NEWYDDION