فراتر از مراکز یادگیری

مدارس ASC جوامع تعالی هستند.

مدارس ما

بررسی اجمالی

کمیسیون مدارس Anglican (Inc.) (ASC) دارای 15 مدرسه در سراسر استرالیای غربی ، ویکتوریا و نیو ساوت ولز است.

مدارس ما مدارس کم هزینه ای هستند که در سراسر کلانشهر پرت و در مناطق منطقه ای WA ، NSW و ویکتوریا واقع شده اند. مدارس ما آموزش عالی و یادگیری را در یک محیط دلسوز و مسیحی ارائه می دهند.

هر مدرسه یک جامعه منحصر به فرد با نقاط قوت و برنامه های تخصصی خاص خود است ، اما هر مدرسه دارای ارزش های مشترک ایمان ، تعالی ، عدالت ، احترام ، صداقت و تنوع است.

ASC به عنوان مرکز سیستم ، از مدارس موجود ما پشتیبانی می کند و همچنین فرصت های ایجاد مدارس جدید کم هزینه انگلیس در مناطق مورد نیاز را بررسی می کند.

اخبار