Máis que centros de aprendizaxe

As escolas ASC son comunidades de excelencia.

AS NOSAS ESCOLAS

PANORAMA

A Anglican Schools Commission (Inc.) (ASC) posúe 15 escolas en Australia Occidental, Victoria e Nova Gales do Sur.

As nosas escolas son escolas coeducativas de baixa taxa situadas en toda a área metropolitana de Perth e en áreas rexionais de WA, NSW e Victoria. As nosas escolas ofrecen unha excelente ensinanza e aprendizaxe nun ambiente cristián solidario.

Cada escola é unha comunidade única cos seus propios puntos fortes e programas especializados, pero cada escola comparte os valores comúns de fe, excelencia, xustiza, respecto, integridade e diversidade.

Como sede do sistema, o ASC ofrece apoio ás nosas escolas existentes, así como a exploración de oportunidades para crear novas escolas anglicanas de baixa taxa nas áreas de demanda.

NEWS