Ntau tshaj tsuas yog cov chaw rau kev kawm

ASC Cov Tsev Kawm Ntawv yog cov zej zog ntawm kev ua tau zoo.

PEB COV TSEV KAWM NTAWV

OVERVIEW

Lub Koom Haum Anglican Cov Tsev Kawm Ntawv (Inc.) (ASC) muaj 15 lub tsev kawm thoob plaws Western Australia, Victoria thiab New South Wales.

Peb cov tsev kawm yog cov tsev kawm ntawv sib koom ua tus nqi qis thoob thaj tsam Perth hauv nroog thiab hauv cov cheeb tsam hauv nroog WA, NSW thiab Victoria. Peb cov tsev kawm ntawv muaj kev qhia zoo thiab kawm tau zoo hauv kev saib xyuas cov ntseeg ib puag ncig.

Txhua lub tsev kawm yog lub zej zog tshwj xeeb nrog nws tus kheej qhov ua tau zoo thiab cov kev kawm tshwj xeeb, tab sis txhua lub tsev kawm muaj qhov sib xws ntawm kev ntseeg, kev ua tau zoo, kev ncaj ncees, kev hwm, kev ncaj ncees thiab kev sib txawv.

Raws li lub hauv paus chaw ua haujlwm, ASC muab kev txhawb nqa rau peb cov tsev kawm ntawv uas twb muaj lawm thiab tshawb nrhiav cov hauv kev los tsim cov tsev kawm ntawv Anglican qis-tshiab hauv thaj chaw ntawm kev xav tau.

XOV XWM