Plis ke sant pou aprann

Lekòl ASC yo se kominote ekselans.

LEKSL NOU YO

OVERVIEW

Anglican Schools Commission (Inc.) (ASC) posede 15 lekòl atravè Western Australia, Victoria ak New South Wales.

Lekòl nou yo se frè ki ba-ko-edikasyon lekòl ki sitiye nan tout zòn nan metwopoliten Perth ak nan zòn rejyonal nan WA, NSW ak Victoria. Lekòl nou yo ofri ansèyman eksepsyonèl ak aprantisaj nan yon anviwònman k ap pran swen, kretyen.

Chak lekòl se yon kominote inik ak pwòp fòs endividyèl li yo ak pwogram espesyalis, men chak lekòl pataje valè komen yo nan lafwa, ekselans, jistis, respè, entegrite ak divèsite.

Kòm katye jeneral sistèm lan, ASC a bay sipò pou lekòl ki egziste deja nou yo ak eksplore opòtinite pou kreye nouvo lekòl Anglikan ki pa gen anpil frè nan zòn ki mande yo.

NEWS