Meer dan alleen centra om te leren

ASC-scholen zijn uitmuntende gemeenschappen.

ONZE SCHOLEN

Overzicht

De Anglican Schools Commission (Inc.) (ASC) bezit 15 scholen in West-Australië, Victoria en New South Wales.

Onze scholen zijn laagbetaalde gemengde scholen in het grootstedelijk gebied van Perth en in de regionale gebieden WA, NSW en Victoria. Onze scholen bieden uitstekend onderwijs en leren in een zorgzame, christelijke omgeving.

Elke school is een unieke gemeenschap met zijn eigen sterke punten en gespecialiseerde programma's, maar elke school deelt de gemeenschappelijke waarden van geloof, uitmuntendheid, rechtvaardigheid, respect, integriteit en diversiteit.

Als hoofdkantoor van het systeem biedt het ASC ondersteuning aan onze bestaande scholen en onderzoekt het mogelijkheden om nieuwe, goedkope Anglicaanse scholen te creëren in gebieden waar vraag naar is.

NIEUWS