Politicile

Raport ASC către Agenția pentru egalitatea de gen la locul de muncă

În conformitate cu cerințele Legii privind egalitatea de gen la locul de muncă din 2012 (Act), Comisia pentru școli anglicane (Inc.) a depus raportul său public anual la Agenția pentru egalitate de gen la locul de muncă (Agenția) la 21 iunie 2021. O copie a acestui raport poate fi descărcată aici.

Angajații Comisiei Anglican Schools (Inc.) pot face comentarii cu privire la raport prin trimiterea prin e-mail a lui Karen Potts, președintele Comitetului pentru șanse egale de angajare din cadrul Comisiei Anglican Schools kpotts@ascschools.edu.au, sau către agenție.

Vă rugăm să consultați liniile directoare ale Agenției cu privire la acest proces pe site-ul său web www.wgea.gov.au.