Më shumë sesa thjesht qendra për të mësuar

Shkollat ​​ASC janë komunitete të ekselencës.

SHKOLLAT TONA

VËSHTRIM

Komisioni i Shkollave Anglikane (Inc.) (ASC) zotëron 15 shkolla në të gjithë Australinë Perëndimore, Victoria dhe Uellsin e Ri Jugor.

Shkollat ​​tona janë shkolla me arsim të ulët bashkë-arsimor të vendosura në të gjithë zonën metropolitane të Perthit dhe në zonat rajonale të WA, NSW dhe Victoria. Shkollat ​​tona ofrojnë mësimdhënie dhe mësimnxënie të jashtëzakonshme në një mjedis të dashur, të krishterë.

Çdo shkollë është një komunitet unik me pikat e veta të forta individuale dhe programet e specializuara, por secila shkollë ndan vlerat e përbashkëta të besimit, përsosmërisë, drejtësisë, respektit, integritetit dhe diversitetit.

Si selia e sistemit, ASC ofron mbështetje për shkollat ​​tona ekzistuese si dhe eksplorimin e mundësive për të krijuar shkolla të reja anglikane me tarifë të ulët në zonat e kërkesës.

LAJME