Không chỉ là trung tâm để học

Trường ASC là cộng đồng xuất sắc.

CÁC TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

TỔNG QUAN

Ủy ban các trường học Anh giáo (Inc.) (ASC) sở hữu 15 trường trên khắp Tây Úc, Victoria và New South Wales.

Các trường học của chúng tôi là các trường đồng giáo dục học phí thấp nằm trong toàn khu vực đô thị Perth và trong các khu vực của WA, NSW và Victoria. Các trường học của chúng tôi cung cấp việc giảng dạy và học tập xuất sắc trong một môi trường Cơ đốc giáo chu đáo.

Mỗi trường là một cộng đồng độc đáo với các thế mạnh riêng và các chương trình chuyên biệt, nhưng mỗi trường chia sẻ các giá trị chung về đức tin, sự xuất sắc, công bằng, tôn trọng, chính trực và đa dạng.

Là trụ sở chính của hệ thống, ASC cung cấp hỗ trợ cho các trường hiện có của chúng tôi cũng như khám phá các cơ hội để tạo ra các trường Anh giáo mới với học phí thấp trong các lĩnh vực có nhu cầu.

TIN TỨC