Ngaphezulu nje kwamaziko emfundo

Izikolo ze-ASC luluntu olugqwesileyo.

IZIKOLO ZETHU

AMAGQABANTSHINTSHI

IKhomishini yeZikolo yeAnglican (Inc.) (ASC) inezikolo ezili-15 kwiNtshona yeAustralia, eVictoria naseNew South Wales.

Izikolo zethu zizikolo ezibiza iifizi eziphantsi ezibekwe kuyo yonke indawo yedolophu yasePerth nakwimimandla yengingqi yeWA, NSW naseVictoria. Izikolo zethu zibonelela ngokufundisa nokufunda okugqwesileyo kwimeko enenkathalo, nenobuKristu.

Isikolo ngasinye luluntu olwahlukileyo olunamandla alo kunye neenkqubo zeengcali, kodwa isikolo ngasinye sabelana ngemilinganiselo efanayo yokholo, ukugqwesa, ubulungisa, intlonipho, ukuthembeka kunye neyantlukwano.

Njengekomkhulu lenkqubo, i-ASC ibonelela ngenkxaso kwizikolo zethu esele zikho kunye nokuphonononga amathuba okudala izikolo zeAnglican ezibiza imali encinci kwiindawo ezinemfuno.

NEWS