Kungaphezu nje kwezikhungo zokufunda

Izikole ze-ASC ziyimiphakathi esezingeni eliphezulu.

IZIKOLO ZETHU

ISENDLALELO

I-Anglican Schools Commission (Inc.) (ASC) inezikole eziyi-15 eWestern Australia, Victoria naseNew South Wales.

Izikole zethu izikole zemfundo ephansi ezinemali ephansi etholakala kuyo yonke indawo yedolobha lasePerth nasezindaweni zezifunda zeWA, NSW naseVictoria. Izikole zethu zinikeza ukufundisa nokufunda okuvelele endaweni enakekelayo, yobuKristu.

Isikole ngasinye siwumphakathi owehlukile onamandla awo nezinhlelo zobungcweti, kepha isikole ngasinye sabelana ngamanani afanayo okholo, ubuhle, ubulungiswa, inhlonipho, ubuqotho nokwehlukahlukana.

Njengendlunkulu yohlelo, i-ASC ihlinzeka ukweseka izikole zethu ezikhona kanye nokuhlola amathuba okwakha izikole ezintsha zase-Anglican ezinemali ephansi ezindaweni ezinesidingo.

IZINDABA